jsonp: adibide sinple bat

Zer da jsonp? funtziño baten barruen json bat sartutie dominidxuen artien json-egaz biar eitzeko. Zetako erabiltzen da? Ajax teknologidxek beran limitaziñuek dakoz, euretariko bat da, beste dominio batzukaz ezin zarala komunike, ta haurretarako erabiltzen da jsonp. Zelan dabil? SCRIPT tag- bat sortu HTML-ien eta beste dominioko URL-ie bertan karga. URL honek ekarko dau ejekuteko dauen […]

php: reflection bidez metodo dinamikuek erabili

php-ntzako reflection API-dxe erabilitze, al’tzagu dinamismue emon geure programari, adibidez metodo dinamikueri deitsu, jakin barik ze motatako metodue dan, adibidez: <?php $class = ‘a’; $method = ‘b’; $params = array(‘d’ => ‘e’); // klasie existiten badan if(class_exists($class)) {         // metodue existiten badan         if(method_exists($class, $method))         {                 // reflection objetue sortu                 $reflection […]

php array multi-dimensional bat python dict bihurtu

Ba hamen gabilz barriro python-egaz pellikan, oingutan php-tik curl bidez botaku array multi-dimensional bat post edo get bidez eta python-egaz hartun. Okin biharrekuek: python, web zerbitzaridxe php-gaz eta cgi-gaz Paketiek instala: su aptitude install python-pip php5-curl pip install querystring-parser exit curl.class.php artxibue: <?php class curl { public static function getURL($url, $params = array(), $type = […]

php: namespace -n erabilerien adibide bat

namespace -k klasiek kapsuleteko erabiltzen da, adibidez izen bardiñeko klasiek erabiltzeko baie erabilera ezberdiñetarako, php-n 5.3-tik aurrera erabili lei: Ikusten dun moduen izen bardiñeko klasiek dakuz, zelan erabili? lib/login.class.php <?php namespace lib; class login {     public function __construct()     {         echo “lib: login\n”;     } } ?> mvc/model/login.class.php <?php namespace model; require_once(‘lib/login.class.php’); […]

debian: php oracle-ntzako pdo modulue instala

Bueno ba goiz guztidxe ogon dast hau popatik emoten baie azkanien atara dot, guzan ba: 1.go gauzie okinbidena kontuten, non dakozuien oracle instalata, dana dala hau post-a elegante etorko datzuie: php + oci8 Oracle bezero (kliente) moduen imintzeko gnu/linux-en Neure kasuen: /opt/oracle-instantclient-11-2 karpetan dakot dana. ls -l /opt/oracle-instantclient-11-2 -rwxr-xr-x 1 zital zital 25588 abu 15 […]

php: recaptcha klase bihurtute

Eztaitz iñoiz recaptcha-gaz inbazuien bihar baie funtziño sueltuekaz bihar eitzie ez dast gustaten bapez eta klase batera pasa dot: recaptcha.class.php <?php /* * This is a PHP library that handles calling reCAPTCHA. * – Documentation and latest version * http://recaptcha.net/plugins/php/ * – Get a reCAPTCHA API Key * https://www.google.com/recaptcha/admin/create * – Discussion group * http://groups.google.com/group/recaptcha […]

php: xpath -etan zelan erabili adierazpen erregularrak (regex)

Zelan erabili adierazpen erregularrak (regex) php-n, adibidez: “div” tag-a “class” atributo barruen “ui-sortable” balidxue dakona: XML sarrera ($content aldagaidxen edukidxe): ? Ez dago gune-rik ekarri gune bat lanean hasteko ? Ez dago erregiorik Ekarri erregio bat lanean hasteko 567662 destacado destacado: Home Actualidad ES ? Ez dago destakaturik Ekarri destakaturen bat lanean hasteko eta hau […]

phpize: php -ko moduloren bat konpilekeran errorie

Bueno atzokue errezeidxe ezan da gauze honerako eta oci8 konpilekeran errorie emon dost: pecl install oci8 cp: cannot stat `shtool’: No such file or directory cp: cannot stat `libtool.m4′: No such file or directory Konponduteko aptitude install shtool libtool cp /usr/lib/php5/build/libtool.m4 /usr/lib/php5/build/libtool.m4.bak ln -s /usr/share/aclocal/libtool.m4 /usr/lib/php5/build/libtool.m4 Da haur guez ostabe: pecl install oci8 configure.in:144: warning: […]

php 5.2.x instala debian squeeze gnu/linux -en

Gaur eguneko debian egonkorra: squeeze da eta bertako php bertsiñue php5.3.x duez… proba batzuk eitzeko php5.2.x instala bizandot orduen, eskerrak http://www.dotdeb.org/-ekueri .deb artxibuek dakuz prest instalateko: aptitude install apache2-mpm-prefork build-essential autoconf aptitude install automake1.4 libssl-dev libtool shtool aptitude install libcurl3 libdb4.6 libkrb53 libxml2 libreadline5 # i386 wget http://packages.dotdeb.org/dists/lenny/php5/binary-i386/php5-common_5.2.17-0.dotdeb.0_i386.deb wget http://packages.dotdeb.org/dists/lenny/php5/binary-i386/libapache2-mod-php5_5.2.17-0.dotdeb.0_i386.deb wget http://packages.dotdeb.org/dists/lenny/php5/binary-i386/php5-cli_5.2.17-0.dotdeb.0_i386.deb wget http://packages.dotdeb.org/dists/lenny/php5/binary-i386/php5-cgi_5.2.17-0.dotdeb.0_i386.deb wget […]

aptana / eclipse -n zelan topa espresiño erregularrak erabilitze

Aupa ba gaur haunegaz arazuegaz topa gara biarran, php-gaz biar itzen bazuien emongo zarie konture batzuk, tag laburrek erabiltzen dauiela tag luziek ordez: <? <?php ordez, gero klaro proiektue itsosupetekue badan, ba hasi banan banan tag-ak topaten… Bueno ba horretarako daku aptana / eclipse -n bilatzailie. Proiektuen gauzela: Ctrl + H emonda, haulako leidxo bat […]