php: recaptcha klase bihurtute

Eztaitz iñoiz recaptcha-gaz inbazuien bihar baie funtziño sueltuekaz bihar eitzie ez dast gustaten bapez eta klase batera pasa dot: recaptcha.class.php <?php /* * This is a PHP library that handles calling reCAPTCHA. * – Documentation and latest version * http://recaptcha.net/plugins/php/ * – Get a reCAPTCHA API Key * https://www.google.com/recaptcha/admin/create * – Discussion group * http://groups.google.com/group/recaptcha […]

python: gaurko erabiltzaile batzun tweet-ek wordpress-en publike

Hamen azken fiñien script-e akabata #!/usr/bin/env python # -*- coding: utf-8 -*- import sys import urllib import datetime as date import time import simplejson as json import re import MySQLdb def getTweets(id):     now = date.datetime.now().strftime(“%Y-%m-%d”)     url = “http://search.twitter.com/search.json?q=+from%3A”+u+”+since%3A”+now     json_text = urllib.urlopen(url).read()     json_obj = json.loads(json_text)     tweets = []     for result […]

Firefox barridxekaz bateragarridxe EZ dan Add-on bat instala

Neurelez firefox-egaz “bersionitis” badakozuie, padako datzuie ezin’zuiela “Add-on” batzuk instala, adibidez nire kasuen firebug, horretarako haunek pausuek jarraitu: Lehenengo eta behin zip eta unzip instala su aptitude install zip unzip exit Hasten gara: cd /tmp wget http://getfirebug.com/releases/firebug/1.8/firebug-1.8.0.xpi mv firebug-1.8.0.xpi firebug.zip mkdir firebug unzip firebug.zip -d firebug nano firebug/install.rdf idatz-zatidxen barruen hurrengo tag-a aldatu zeuon firefox […]

python: adierazpen erregularrakaz (regex) link-ek html-ra bihurtu

baguez kallue hartzien python-eri, oingutan texto batetik link-ek html-ra pasa’kuz #!/usr/bin/env python # -*- coding: utf-8 -*- import re text = “http://aaaaa       https://bbbbb ftp://ccccc\n http://dddddddd” m = re.sub(r'(?i)(^|\s+|\A)(http|https|ftp)(\://\S+)(\s+|\Z|$)’, ‘\\1<a href=\”\\1\\2\” onclick=\”window.open(this.href); return false;\”>\\2\\3</a>\\4’, text) print m Erantzune:   <a href=”http://aaaaa” onclick=”window.open(this.href); return false;”>       <a href=”https://bbbbb” onclick=”window.open(this.href); return false;”> <a href=”ftp://ccccc” onclick=”window.open(this.href); return false;”>  <a href=”http://dddddddd” […]

debian: nginx erabilitze web zerbitzaridxen cluster bat sortu

Danok dakigu web zerbitzaridxen txeriffe apache dala, baie beste web zerbitzari batzuk be biarra elegante eitzen dauie, adibidez lighttpd, cherokee edota nginx. Oingutan nginx-eri emongotzagu sue: su aptitude install nginx nano /etc/nginx/nginx.conf Oin nginx konfigureku: # usuaidxue eta grupue zeon gustora imiñi user zital zital; worker_processes 4; pid /var/run/nginx.pid; events { worker_connections 15; multi_accept on; […]

python: web2py apache-gaz imiñi martxan debian gnu/linux-en mod-wsgi bidez

web2py python-en framework bat da web aplikaziñuek python-egaz eitzeko, instalateko hau script-e prepara dot, kanbije usuaidxue, grupue eta proiektuen karpetie zeuon gustora: 1go gauzie root moduen konekta eta script-e sortu: su nano web2py_install.sh #!/bin/bash user=’zital’ group=$user project_path=’/home/projects’ current_path=`echo $PWD` me=`whoami` if [ “$me” == “root” ] then aptitude -y install libapache2-mod-wsgi unzip wget cd ${project_path} […]

Karaktere kodifikaziñue: apache2.2 + oracle + UTF8

1.- Jakin ze kodifikaziñotan dauen oracle: SELECT * FROM NLS_DATABASE_PARAMETERS; eta NLS_LANGUAGE, NLS_TERRITORY, NLS_CHARACTERSET balidxuek hartun, adibidez: AMERICAN, AMERICA, AL32UTF8 2.- apache-n dagokidxon karaktere kodifikaziñue imiñi: echo “export NLS_LANG=’AMERICAN_AMERICA.AL32UTF8′” >> /etc/apache2/envvars /etc/init.d/apache restart Eskerrak: http://www.errcode.net/blogs/?p=6

php: xpath -etan zelan erabili adierazpen erregularrak (regex)

Zelan erabili adierazpen erregularrak (regex) php-n, adibidez: “div” tag-a “class” atributo barruen “ui-sortable” balidxue dakona: XML sarrera ($content aldagaidxen edukidxe): ? Ez dago gune-rik ekarri gune bat lanean hasteko ? Ez dago erregiorik Ekarri erregio bat lanean hasteko 567662 destacado destacado: Home Actualidad ES ? Ez dago destakaturik Ekarri destakaturen bat lanean hasteko eta hau […]

random wallpaper bash script

Hau script-e okurridu dast “wallpaper”-a aldatuteko sartzien zaran bakotzan #! /bin/bash FOLDER=”${HOME}/wallpaper” COMMAND=`ls -1 ${FOLDER}` i=0 for C in ${COMMAND} do let “i += 1” array[$i]=$C done R=0 while [ $R -gt $i ] || [ $R -lt 1 ] do R=$RANDOM done # fluxbox fbsetbg -f ${FOLDER}/${array[R]} # gnome #gconftool-2 –set –type=string /desktop/gnome/background/picture_filename {FOLDER}/${array[R]} […]