php array multi-dimensional bat python dict bihurtu

Ba hamen gabilz barriro python-egaz pellikan, oingutan php-tik curl bidez botaku array multi-dimensional bat post edo get bidez eta python-egaz hartun. Okin biharrekuek: python, web zerbitzaridxe php-gaz eta cgi-gaz Paketiek instala: su aptitude install python-pip php5-curl pip install querystring-parser exit curl.class.php artxibue: <?php class curl { public static function getURL($url, $params = array(), $type = […]

debian / python: sqlalchemy -gaz oracle -ra konekta

Paketiek instala: su aptitude install python-sqlalchemy alien libaio1 exit Jakitzeko ze bertsiño dakun python-ena: python -V erantzune: Python 2.7.2+ Jakitzeko oracle-n bertsiñue: select * from product_component_version; erantzune: NLSRTL                                  11.2.0.2.0 Production Oracle Database 11g Enterprise Edition  11.2.0.2.0 64bit Production PL/SQL                                  11.2.0.2.0 Production TNS for 64-bit Windows:                 11.2.0.2.0 Production Nire kasuen: python 2.7 eta oracle 11.2 Orduen […]

debian: node.js eta socket.io-gaz txat bat egin

node.js instalateko oin momentutan SID-en dau :) su aptitude install nodejs npm exit npm install socket.io nano server.js var server = require(“socket.io”).listen(6969); server.sockets.on(“connection”, function(message) { message.on(“newMessage”, function(data) { server.sockets.emit(“sendEvent”, data); }); }); nano index.html <!DOCTYPE html> <html lang=”en”> <head> <meta charset=”utf-8″ /> <title>Online chat</title> <style> body { color: #333; background: #333; font-family: “Helvetica”, Arial; font-size: […]

debian: php oracle-ntzako pdo modulue instala

Bueno ba goiz guztidxe ogon dast hau popatik emoten baie azkanien atara dot, guzan ba: 1.go gauzie okinbidena kontuten, non dakozuien oracle instalata, dana dala hau post-a elegante etorko datzuie: php + oci8 Oracle bezero (kliente) moduen imintzeko gnu/linux-en Neure kasuen: /opt/oracle-instantclient-11-2 karpetan dakot dana. ls -l /opt/oracle-instantclient-11-2 -rwxr-xr-x 1 zital zital 25588 abu 15 […]

mysql: query-dxek fitxategi batera pasa

mysql -u USER -p -h HOST DATABASENAME Zerbitzaridxen bertan gordeteko: select * from taula INTO OUTFILE ‘/tmp/mysql.txt’ Bezero moduen konektaten bagara: \T /tmp/mysql_output.txt select * from taula select * from bestetaula \t \T hasteko fitxategidxen gordeten \t akaba fitxategidxen gordeten

Firefox barridxekaz bateragarridxe EZ dan Add-on bat instala

Neurelez firefox-egaz “bersionitis” badakozuie, padako datzuie ezin’zuiela “Add-on” batzuk instala, adibidez nire kasuen firebug, horretarako haunek pausuek jarraitu: Lehenengo eta behin zip eta unzip instala su aptitude install zip unzip exit Hasten gara: cd /tmp wget http://getfirebug.com/releases/firebug/1.8/firebug-1.8.0.xpi mv firebug-1.8.0.xpi firebug.zip mkdir firebug unzip firebug.zip -d firebug nano firebug/install.rdf idatz-zatidxen barruen hurrengo tag-a aldatu zeuon firefox […]

debian: nginx erabilitze web zerbitzaridxen cluster bat sortu

Danok dakigu web zerbitzaridxen txeriffe apache dala, baie beste web zerbitzari batzuk be biarra elegante eitzen dauie, adibidez lighttpd, cherokee edota nginx. Oingutan nginx-eri emongotzagu sue: su aptitude install nginx nano /etc/nginx/nginx.conf Oin nginx konfigureku: # usuaidxue eta grupue zeon gustora imiñi user zital zital; worker_processes 4; pid /var/run/nginx.pid; events { worker_connections 15; multi_accept on; […]

python: web2py apache-gaz imiñi martxan debian gnu/linux-en mod-wsgi bidez

web2py python-en framework bat da web aplikaziñuek python-egaz eitzeko, instalateko hau script-e prepara dot, kanbije usuaidxue, grupue eta proiektuen karpetie zeuon gustora: 1go gauzie root moduen konekta eta script-e sortu: su nano web2py_install.sh #!/bin/bash user=’zital’ group=$user project_path=’/home/projects’ current_path=`echo $PWD` me=`whoami` if [ “$me” == “root” ] then aptitude -y install libapache2-mod-wsgi unzip wget cd ${project_path} […]

python: gaurko tweet-ak hartzeko script-a

Neure lehenengo python script-e: Zelan hartun gaurko eguneko tweet-ak Biher dana instala eta script-e edite: su aptitude install python2.6 python-simplejson exit nano ztwitter.py #!/usr/bin/python2.6 # -*- coding: utf-8 -*- import urllib import datetime as date import time import simplejson as json users = [‘ZiTAL’, ‘g0re_k’] now = date.datetime.now() now = now.strftime(“%Y-%m-%d”) for u in users: […]

python: AttributeError: ‘module’ object has no attribute ‘X’

Python-egaz imintzen naien bakotzien beti dakot problemaren bat. Gaurkuen python-en twitter-eko moduluegaz. su aptitude install python-twitter exit Bueno eta ez dast okurridu beste izenik script-entzako twitter.py baño haunegaz edukidxegaz: #!/usr/bin/python2.6 # -*- coding: utf-8 -*- import twitter api = twitter.Api() Ejekuteteko baimenak emon eta martxan imiñi: chmod +x twitter.py ./twitter.py Errorie: AttributeError: ‘module’ object has […]