Arduino: LCD + hezetasun/tenperatura sensorie

LCD: YwRobot LCM1602 DHT22 hezetasun/tenperatura sensorie: Hamen dana montata: Oin kodigue: Nire kasuen DHT22 da, DHT21 edo DHT11 badakozun, // kendu zeurieri eta imiñi bestieri: … //#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11 #define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302) //#define DHTTYPE DHT21 // DHT 21 (AM2301 … Oin bai kodigue :D #include // #include // […]

raspberry pi: raspbian wifidxe WPA-gaz eta teklatuen hizkuntzie

Raspberry pi-ntzako raspbian gnu/linux distribuziñuen zelan egin: Wifi imiñi WPA/WPA2 PSK enkriptaziño motiegaz: su aptitude install wpasupplicant wpa_passphrase ZEURE_WIFIDXEN_IZENA ZEURE_WIFIDXEN_PASAHITZA > /etc/wpa.conf nano /etc/wpa.conf /etc/wpa.conf network={ ssid=”etxeko_wifiya” #psk=”pasahitza” psk=fb59fc5917d71041feb1603b895bffe4d08307b89c854fc20cd01a9ec13dd6b5 } Sartungo’tzagu: key_mgmt=WPA-PSK eta lotuko lekide: network={ ssid=”etxeko_wifiya” key_mgmt=WPA-PSK #psk=”pasahitza” psk=fb59fc5917d71041feb1603b895bffe4d08307b89c854fc20cd01a9ec13dd6b5 } Gorde eta oin: /etc/network/interfaces hurrengue sartungo’tzagu #… auto wlan0 iface wlan0 inet dhcp wpa-conf […]

ffmpeg/avconv erabilitze bideotutorialak egin

Beti erabili izen dot “recordmydesktop” aplikaziñue bideotutorialak grabateko, baie apur bet labur lotzien da eta denpora askokuek badizen askotan ez dau urteten ondo formatue gordekeran. avconv: avconv -f x11grab -s `xdpyinfo | grep ‘dimensions:’|awk ‘{print $2}’` -r 25 -i :0.0 -same_quant output.ogv ffmpeg: ffmpeg -f x11grab -s `xdpyinfo | grep ‘dimensions:’|awk ‘{print $2}’` -r 25 […]

Kinout keynote-ntzako mandue node.js -en

Kinout web ingurunerako keynote sistema bat da. tapquo -n biharrien dauen @soyjavi -k idatzi’tze “power point” motatako presentaziñeuk eitzeko, hamen dakozuie presetatu doten bideotutorialtxu bet ikusteko zelan ein mando bat atzera ta aurrera pasateko node.js erabilitze Bididxue imiñi HD eta pantalle osorako, ostantzien ez dizelako ikusko sartzien dotazen komanduek eta kodiguek ;)

iptables: portue berzuzendu beste portu batera

Aupa aspaldikos (iñok leiduten badozten klaro). Ez dakitz ondo badauen “berzuzendu” berbie, baie euskalterm barridxegaz enai aklaraten eta bueno haulan lotzien da, ingelesezkue “redirect” berbie da. Zelan berzuzendu portu bet, beste batera, eta zetako? Hasteko ta behin ia, gnu/linux-eko sistemako erabiltzaile “normalok” eztaku baimenik 1024 baño berauko porturen baten prosezurik imintzeko, orduen “root” moduen imili […]

jsonp: adibide sinple bat

Zer da jsonp? funtziño baten barruen json bat sartutie dominidxuen artien json-egaz biar eitzeko. Zetako erabiltzen da? Ajax teknologidxek beran limitaziñuek dakoz, euretariko bat da, beste dominio batzukaz ezin zarala komunike, ta haurretarako erabiltzen da jsonp. Zelan dabil? SCRIPT tag- bat sortu HTML-ien eta beste dominioko URL-ie bertan karga. URL honek ekarko dau ejekuteko dauen […]

node.js socket.io: socket bakotzeko sesiñue sortu: txat-an bigarren partie

Bueno ba hamen gabiltzez node.js eta socket.io-gaz barriro be, 1go partie ikusteko hamen linke: http://zital.hackinbadakigu.net/?p=273 functions.js: module.exports = { in_array: function (needle, haystack, argStrict) { // Checks if the given value exists in the array // // version: 1109.2015 // discuss at: http://phpjs.org/functions/in_array // + original by: Kevin van Zonneveld (http://kevin.vanzonneveld.net) // + improved by: […]

php: reflection bidez metodo dinamikuek erabili

php-ntzako reflection API-dxe erabilitze, al’tzagu dinamismue emon geure programari, adibidez metodo dinamikueri deitsu, jakin barik ze motatako metodue dan, adibidez: <?php $class = ‘a’; $method = ‘b’; $params = array(‘d’ => ‘e’); // klasie existiten badan if(class_exists($class)) {         // metodue existiten badan         if(method_exists($class, $method))         {                 // reflection objetue sortu                 $reflection […]

ftp: binary vs ascii – checksum vs checksum

Zelan emon lei artxibo bardiñen checksum-ek ezberdin? # binaidxo md5sum -b config.xml 263fe7751b96df9fc94fa4d6af2cfbb7 *config.xml # texto moduen md5sum -t config.xml 263fe7751b96df9fc94fa4d6af2cfbb7 *config.xml # binaidxo md5sum -b config.xml.bak e96f4aa7b3a207778b904780db8d141f *config.xml.bak # texto moduen md5sum -t config.xml.bak e96f4aa7b3a207778b904780db8d141f *config.xml.bak Sistema bakotzak beran “enter“-ak sortuten dauzelako kontuz okin biher da FTP bidez BINARY edo ASCII moduen gauzek botatiegaz: […]

debian: proxy anonimo bat sortu squid-egaz

Programaziño bidezko soluziñuek ibil nai topaten baie ez dot topa ezer dezenterik, orduen proxy bet montaten anime nai, batzuk lagunek dakuzelako internet zentsureten dauien herrialdietan, ta honegaz ba aukerie dakoie oingoz geuretzako askie dan internet erabiltzeko ;) su aptitude install squid apache2-utils cd /etc/squid mv squid.conf squid.conf.bak nano squid.conf squid.conf # portue, baporana ez eh […]