avconv/ffmpeg: Abesti bategaz eta irudi bategaz bididxo bat sortu

Ein bidoten bakotzien beti nabil topaten interneten ta gero eztot apunteten ta han otenai 5 ordu, ba hamen imiñi ta listo ostia.

Abesti bategaz eta irudi bategaz bididxo bat sortuteko avconv erabilku:
abestidxe: input.mp3 320k
irudidxe: logo.png 1920×1080

avconv -i input.mp3 -loop 1 -f image2 -i logo.png -r 30 -s 1920x1080 -ab 320k -ar 44100 -ac 2 -t 00:10:00.000 output.webm

-i input.mp3: Abestidxen fitxategidxe.
-loop 1: Irudidxe bardine okingule bueltaka.
-f image2: irudidxe dala esateko.
-i logo.png: Irudidxen fitxategidxe.
-r 30: 30 frame segunduko, logikuena 1 okitzie ezango lekide baie eztabil ondo segun ze formatotan.
-s 1920×1080: Irudidxen tamañuen beste, hartun konpatiblie dan tamañoren bat.
-ab 320k: Abestidxen kalidade mailie.
-ar 44100: Abestidxen frekuentzidxe.
-ac 2: Stereo.
-t 00:10:00.000: 10 minutu-ko abestidxe badan.
output.webm Non gordekun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *