Arduino: 4×4 Matrizie

http://i01.i.aliimg.com/wsphoto/v3/570594709_1/Wholesale-10pcs-lot-4x4-Matrix-Keyboard-Keypad-Use-Key-PIC-AVR-font-b-Stamp-b-font.jpg

Hau matrizie erosi dot arduinori konektateko, erosi gurebazuien kontuz ze pin barik dator eta solda inbidiez pinek.

Hamen daku beronen katxarruen instrukziƱuek:
http://www.cytron.com.my/usr_attachment/s%20Manual.pdf

Bueno ba hamen daku zirkuituen irudidxe:
http://img.imgur.com/UepaWmE.png

Puntetan dauzen pin bidxek ez dauie balijo eta X bategaz marka dotez.

Eta hamen argazkidxe:
http://img.imgur.com/WiuoEEb.jpg

Goiko irudidxetan ikusten dun moduen zutabiek resistentzi batzuk biher dauiez: 10K omh

https://ultimachine.com/sites/default/files/imagecache/product_full/Resistor_1_1.jpg

Oin Lerro eta zutabiekaz dau zatitxute, lehenengo 4 pinek zutabiek diez eta hurrengo 4 pinek lerruek, oin kodiguen ikusku hobeto:

/* Keypadtest.pde
 *
 * Demonstrate the simplest use of the keypad library.
 *
 * The first step is to connect your keypad to the
 * Arduino using the pin numbers listed below in
 * rowPins[] and colPins[]. If you want to use different
 * pins then you can change the numbers below to
 * match your setup.
 *
 */
#include 

const byte ROWS = 4; // Four rows
const byte COLS = 4; // Four columns
// Define the Keymap
char keys[ROWS][COLS] = {
 {'1','2','3','A'},
 {'4','5','6','B'},
 {'7','8','9','C'},
 {'*','0','#','D'}
};
// Connect keypad ROW0, ROW1, ROW2 and ROW3 to these Arduino pins.
byte colPins[COLS] = { 2, 3, 4, 5};
// Connect keypad COL0, COL1, COL2 and COL3 to these Arduino pins.
byte rowPins[ROWS] = { 6, 7, 8, 9};
 // Create the Keypad
Keypad kpd = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS );

void setup()
{
 Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
 char key = kpd.getKey();
 
 if(key) // Check for a valid key.
 {
  Serial.print(key);
 }
}

Ikusten dun moduen:

// Connect keypad ROW0, ROW1, ROW2 and ROW3 to these Arduino pins.
byte colPins[COLS] = { 2, 3, 4, 5};
// Connect keypad COL0, COL1, COL2 and COL3 to these Arduino pins.
byte rowPins[ROWS] = { 6, 7, 8, 9};

Zutabiek orduen arduinoko 2,3,4,5 pinetan konektakuz eta lerruek 6,7,8,9 pinetan.

Programie konpileteko Keypad.h, baie trankil ogon dana dau te neure github-en ;)

Eztakulez LCD-rik edo ikusteko ze tekla gabiltzen joten, konsolan idazten’du, konsolie igiritzeko lupe ikonuen egin klik:

http://img.imgur.com/gMFaa4Y.png

eta haulako lehidxo bat agertuko da, oin jo teklari eta ikusku zelan duen konsolie letra eta zenbakidxekaz beteten:
http://img.imgur.com/5egyU5X.png

Kodigo dana neure github kontuen:
https://github.com/zital/arduino

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *