iptables: portue berzuzendu beste portu batera

Aupa aspaldikos (iñok leiduten badozten klaro). Ez dakitz ondo badauen “berzuzendu” berbie, baie euskalterm barridxegaz enai aklaraten eta bueno haulan lotzien da, ingelesezkue “redirect” berbie da. Zelan berzuzendu portu bet, beste batera, eta zetako?

Hasteko ta behin ia, gnu/linux-eko sistemako erabiltzaile “normalok” eztaku baimenik 1024 baño berauko porturen baten prosezurik imintzeko, orduen “root” moduen imili biher duz martxan, hori peligrosue al da ezan, haulan dala ta erabiltzaile normal moduen imiñi martxan prosezue eta gero iptables-egaz root moduen geuk gudun portora eruen, zelan?

su
iptables -t nat -I OUTPUT -p tcp -d 127.0.0.1 --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 8888
iptables -t nat -I PREROUTING -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 8888
exit

1go erregeliek ezpadun imintzen ezin izangu gerue “localhost”-en probak egin.

Neure kaso konkretue, node-gaz okinjot aplikaziño bat martxan 8888 puertuen baie oin 80-gaz sartzien dast ;)

http://serverfault.com/questions/211536/iptables-port-redirect-not-working-for-localhost

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *