jsonp: adibide sinple bat

Zer da jsonp? funtziño baten barruen json bat sartutie dominidxuen artien json-egaz biar eitzeko.

Zetako erabiltzen da? Ajax teknologidxek beran limitaziñuek dakoz, euretariko bat da, beste dominio batzukaz ezin zarala komunike, ta haurretarako erabiltzen da jsonp.

Zelan dabil? SCRIPT tag- bat sortu HTML-ien eta beste dominioko URL-ie bertan karga. URL honek ekarko dau ejekuteko dauen funtziñuen izena eta barruen json bat.

Adibide total sinple bat:

Geure HTML:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>jsonp example</title>
<script type="text/javascript">
window.onload = function()
{
  jsonp('http://bestedominiobat.com/jsonp.php');
};

function jsonp_callback(res)
{
  if(console)
    console.log(res);
}

function jsonp(url)
{
  var script = document.createElement('script');
  script.type = 'text/javascript';
  script.src = url;

  var head = document.getElementsByTagName('head')[0];
  head.appendChild(script);
}
</script>
</head>
<body>
</body>
</html>

http://bestedominiobat.com/jsonp.php

<?php
header("Content-Type: application/json");

$json = 'jsonp_callback(';
$json .= "{'result' : 'jsonp adibidie :)'}";
$json .= ');';

echo $json;
?>

ikusten dun moduen jsonp.php artxibuen: jsonp_callback(php)-an barruen sartun du json-a, orduen javascript-eko izen bardiñeko funtziñue ejekuteko da jsonp_callback(js).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *