Bididxuek rota ffmpeg eta mencoder erabilitze

Bueno gaur okindxot buroko miñe zelan rota bididxo bat (video para los de la logse), baie kalidade bardiñe okindxe (gutxi gora behera) :)

Lehenengo gauzie dakun bididxuen informaziñue lortu:

$ ffmpeg -i input.ogg

eta holako zeuzek urten biherko lekidau:

Input #0, ogg, from 'input.ogg':
 Duration: 00:00:21.24, start: 0.000000, bitrate: 21100 kb/s
  Stream #0.0: Video: theora, yuv420p, 1920x1080, PAR 1:1 DAR 16:9, 25 tbr, 25 tbn, 25 tbc
  Stream #0.1: Audio: vorbis, 48000 Hz, stereo, s16, 320 kb/s
  Metadata:
   ENCODER     : Lavc52.66.0
At least one output file must be specified

Zelan erabili hau informaziñue?

Video: theora -> -vcodec libtheora (Bididxuen kodeka) 
bitrate: 20780 kb/s -> -b 20780k -minrate 20780k -maxrate 20780k (bit rate totala - audixuen bit rate: 21100 - 320 = 20780)
1920x1080 -> -s 1920x1080 (Bidixuen zabalera x altuerie)
DAR 16:9 -> -aspect 16:9 (Bidixuen etzurie)
25 tbr, 25 tbn, 25 tbc -> -r 25 (Bidixuen frame segunduko)
Audio: vorbis -> -oacodec libvorbis (Audidxuen kodeka)
48000 Hz -> -ar 48000 (Audixuen frekuentzidxe)
stereo -> -ac 2 (stereo 2 mono 1)
320 kb/s -> -ab 320k (Audixuen bit rate)

honegaz informaziñuegaz ez badakozu nahiko, honegaz komanduegaz be informaziñue lortu lei:

$ mplayer -identify "input.ogg" -ao null -vo null -frames 0 2>/dev/null | grep ^ID_

honen urtekerie adibidez:

ID_VIDEO_ID=0
ID_AUDIO_ID=0
ID_FILENAME=MVI_0566_2010-04-21.ogg
ID_DEMUXER=ogg
ID_VIDEO_FORMAT=theo
ID_VIDEO_BITRATE=0
ID_VIDEO_WIDTH=1920
ID_VIDEO_HEIGHT=1080
ID_VIDEO_FPS=25.000
ID_VIDEO_ASPECT=0.0000
ID_AUDIO_FORMAT=vrbs
ID_AUDIO_BITRATE=0
ID_AUDIO_RATE=48000
ID_AUDIO_NCH=2
ID_LENGTH=21.20
ID_SEEKABLE=1
ID_CHAPTERS=0
ID_VIDEO_ASPECT=0.5625
ID_VIDEO_CODEC=theora
ID_AUDIO_BITRATE=320000
ID_AUDIO_RATE=48000
ID_AUDIO_NCH=2
ID_AUDIO_CODEC=ffvorbis
ID_EXIT=EOF

ikusten dun moduen askorik be ez dosku lagundu bididxuen (video) bit ratiegaz, baie ondo dau porsiakaso holako komando alternatibuek okitzie :)

Bueno informaziñue hartun eta gero inbidune da mencoder-egaz kalidadie galtzien ez dauen formato batera pasa eta alda batera bididxuen irudidxe rota:

erlojuen alde 90º rotateko: -vf rotate=1
erlojuen okerreko aldera 90º rotateko: -vf rotate=2

Bididxuen formatue RAW ezango lekide eta audidxuena PCM

$ mencoder -ovc raw -vf rotate=1 -oac pcm input.ogg -o tmp.avi
$ mencoder -ovc raw -vf rotate=2 -oac pcm input.ogg -o tmp.avi

segun zer biher’dun jejeje, oin badaku tmp.avi artxibue pasa biher’du lengo formatora, horretarako goiko datuek batun biduz baie kontuten hartunde ZABALERIE eta ALTUERIE oin kanbidxe eitzen dizela, len ezan badan: 1920×1080 orain 1080×1920 lotuko lekide eta 16:9 orain 9:16 etzurie, ikusku zelan lotzien dan komandue:

ffmpeg -i tmp.avi -vcodec libtheora -b 20780k -minrate 20780k -maxrate 20780k -s 1080x1920 \
-r 25 -aspect 9:16 -acodec libvorbis -ab 320k -ar 48000 -ac 2 input_new.ogg

Informaziño gidxau:

http://www.mplayerhq.hu/DOCS/HTML/en/encoding-guide.html

http://www.ffmpeg.org/ffmpeg-doc.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *